Flexibiliteit contract

Wat gebeurt er, als je het contract eerder wil of moet beëindigen? Wat is er mogelijk en wat zijn dan de kosten?

Voor deze auto van Hiltermann Lease kun je een maandelijks opzegbaar contract afsluiten.

De leasetarieven van de maandelijks opzegbare contracten liggen, afhankelijk van de gekozen auto, tussen de €15 en €35 per maand hoger dan het contract met een vaste periode van 60 maanden. Dit is altijd een gunstigere keuze dan een regulier leasetarief voor bijvoorbeeld 36, 24 of 12 maanden.

Je kunt ‘maandelijks opzegbaar’ kiezen aan de rechterzijde onder ‘Samenstellen’ bij de contractduur.

Door te kiezen voor ‘Maandelijks opzegbaar’ heb je een contract voor 60 maanden. Dit contract kun je echter na een periode van 12 maanden op elk gewenst moment zonder aanvullende opzegvergoeding beëindigen, met een opzegtermijn van 1 maand. Hiermee heb je de zekerheid van vaste lage tarieven voor maximaal 60 maanden, terwijl je wel na bijv. 13, 20 of 27 maanden zonder opzegvergoeding kunt opzeggen.

Voor zowel de ‘Maandelijks opzegbaar’ contractvariant als een contract met een vaste looptijd van 60 maanden gelden de volgende regelingen in geval van onvoorziene vervelende omstandigheden die ervoor kunnen zorgen dat je financiële situatie wijzigt:

Reden/aanleiding Kosten
Bij overlijden Kosteloos
Bij gedwongen ontslag Kosteloos
Bij medische afkeuring (verlies rijbevoegdheid) Kosteloos
Bij ontbinding samenlevingscontract Kosteloos
Bij echtscheiding Kosteloos

NB. De kosteloze ontbinding in geval van gedwongen ontslag en echtscheiding vindt plaats onder voorbehoud van een nieuwe berekening van je financiële situatie. Indien uit de nieuwe draagkrachtberekening blijkt dat je de leasetermijnen niet meer kunt betalen, dan kun je zonder opzegvergoeding inleveren.

Indien je van het contract af wilt, om een andere reden dan hierboven genoemd, dan gelden de volgende regelingen, waarbij de voor jou financieel meest gunstige wordt toegepast:

 1. Standaard regeling
  Als je binnen 12 maanden wilt beëindigen betaal je altijd de volledige 12 maanden plus je betaalt 50% van resterende maand termijnen vanaf de 12e maand. Wil je na 12 maanden beëindigen dan betaal je alleen 50% van resterende maand termijnen.
  • Helder en duidelijk, met een korting van 50% op de overgebleven maanden.
 2. Alternatieve regeling
  Jouw contract wordt met terugwerkende kracht omgezet naar de looptijd, waarna je zou willen stoppen.
  • Flexibel, je krijgt alsnog het contract, wat je destijds beter had kunnen afsluiten.
  • Dit blijkt vaak voordeliger en dus een goed en flexibel alternatief.

Rekenvoorbeeld alternatief (maximum opzegvergoeding):

Stel je hebt nu 33 maanden de auto en wil er na 36 maanden van af. Contract is echter 60 maanden.
Prijs voor 36 maanden zou zijn geweest €295 per maand.
Prijs voor 60 maanden, die je nu hebt is €255 per maand.

Je moet dan 36 maanden het verschil betalen: zijnde 36 x €40 = €1.440 als afkoop. In plaats van 50% van de resterende 24 maanden, zijnde 24 x €255 x 50% = €3.060 als afkoop.