Flexibiliteit contract

Wat gebeurt er, als je het contract eerder wil of moet beëindigen? Wat is er mogelijk en wat zijn dan de kosten?

Met deze auto van Lease’m heb je de volgende regeling bij bijzondere omstandigheden:

Reden/aanleiding Kosten
Bij overlijden Kosteloos
Bij gedwongen ontslag Kosteloos
Bij echtscheiding Kosteloos
Bij medische afkeuring (verlies rijbevoegdheid) Kosteloos

NB. Lease’m zal indien één van bovenstaande situaties zich voordoet om bewijslast vragen. Hierbij kan het gaan om een akte van overlijden, een ontslagbrief, een verklaring CBW/overleg proces verbaal, een afschrift van de scheidingsakte of een getuigschrift van arbeidsongeschiktheid.

Indien je van het contract af wilt, om een andere reden dan hierboven genoemd, dan gelden de volgende regelingen, waarbij de voor jou financieel meest gunstige wordt toegepast:

 1. Standaard regeling
  Als je binnen 12 maanden wilt beëindigend betaal je altijd de volledige 12 maanden plus je betaalt 50% van resterende maand termijnen vanaf de 12e maand. Wil je na 12 maanden beëindigend dan betaal je alleen 50% van resterende maand termijnen.
  • Helder en duidelijk, met een korting van 50% op de overgebleven maanden.
 2. Alternatieve regeling
  Jouw contract wordt met terugwerkende kracht omgezet naar de looptijd, waarna je zou willen stoppen.
  • Flexibel, je krijgt alsnog het contract, wat je destijds beter had kunnen sluiten.
  • Dit blijkt vaak voordeliger en dus een goed en flexibel alternatief.

Rekenvoorbeeld alternatief (maximum opzegvergoeding):

Stel je hebt nu 21 maanden de auto en wil er na 24 maanden van af. Contract is echter 36 maanden.
Prijs voor 24 maanden zou zijn geweest €289 per maand.
Prijs voor 36 maanden, die je nu hebt is €249 per maand.

Je moet dan 24 maanden het verschil betalen: zijnde 24 x €40 = €960 als afkoop. In plaats van 50% van de resterende 12 maanden, zijnde 12 x €249 x 50% = €1.494 als afkoop.