Flexibiliteit contract

Wat gebeurt er, als je het contract eerder wil of moet beëindigen? Wat is er mogelijk en wat zijn dan de kosten?

Met deze auto van RCI (Renault Financial Services) heb je de volgende regeling bij bijzondere omstandigheden:

Reden/aanleiding Kosten
Bij overlijden Kosteloos
Bij gedwongen ontslag Kosteloos
Bij medische afkeuring (verlies rijbevoegdheid) Kosteloos
Bij echtscheiding Kosteloos

Voorwaarde hiervoor is dat er eerst een nieuwe Draagkrachtnorm berekening gemaakt wordt. Ook bij verlies rijbevoegdheid om medische redenen kun je kosteloos het contract ontbinden indien je een doktersverklaring kunt overhandigen. Indien er door overlijden geen contractant meer is, hebben je nabestaanden de mogelijkheid de leaseovereenkomst kosteloos te beëindigen.

Indien je van het contract af wilt, om een andere reden dan hierboven genoemd, dan gelden de volgende regelingen, waarbij de voor jou financieel meest gunstige wordt toegepast:

 1. Standaard regeling
  Als je binnen 12 maanden wilt beëindigen betaal je altijd de volledige 12 maanden plus je betaalt 40% van resterende maand termijnen vanaf de 12e maand. Wil je na 12 maanden beëindigen dan betaal je alleen 40% van resterende maand termijnen.
  • Helder en duidelijk, met een korting van 60% op de overgebleven maanden.
 2. Alternatieve regeling
  Jouw contract wordt met terugwerkende kracht omgezet naar de looptijd, waarna je zou willen stoppen.
  • Flexibel, je krijgt alsnog het contract, wat je destijds beter had kunnen afsluiten.
  • Dit blijkt vaak voordeliger en dus een goed en flexibel alternatief.

Rekenvoorbeeld alternatief (maximum opzegvergoeding):

Stel je hebt nu 33 maanden de auto en wil er na 36 maanden van af. Contract is echter 60 maanden.
Prijs voor 36 maanden zou zijn geweest €295 per maand.
Prijs voor 60 maanden, die je nu hebt is €255 per maand.

Je moet dan 36 maanden het verschil betalen: zijnde 36 x €40 = €1.440 als afkoop. In plaats van 40% van de resterende 24 maanden, zijnde 24 x €255 x 40% = €2.448 als afkoop.