Wegenbelasting

Om elektrisch rijden te stimuleren, gelden er tot 2021 belastingvoordelen op volledig elektrische auto’s. Deels zijn die verwerkt in de leaseprijs:

  • Geen aanschafbelasting (BPM)
  • Geen wegenbelasting (MRB)

In het eind juni gepresenteerde klimaatakkoord wordt gesproken over een verlenging van de MRB-vrijstelling voor volledig elektrische auto’s tot en met 2024. In 2025 zou dit naar een kwarttarief gaan en vervolgens naar voltarief in 2026. Deze plannen zijn nog niet definitief.

Het maandbedrag kan wijzigen als gevolg van fiscale wijzigingen. Als de MRB wijzigt per 2021, dan wordt dat doorberekend in het maandbedrag.