Over subsidie

Hoe werkt de subsidieregeling?

Om elektrisch rijden te stimuleren onder particuliere berijders heeft de overheid een subsidie regeling opgesteld die is ingegaan op 1 juli 2020 en loopt tot 1 juli 2025, tenzij het budget eerder op is. Deze geldt voor zowel nieuwe als gebruikte volledig elektrische auto’s. Je komt in aanmerking als je de auto koopt of gaat private leasen.

Om in aanmerking te komen voor de subsidie moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden:

  • Het betreft een 100% elektrische personenauto met een actieradius van minimaal 120 km
  • De aanschafwaarde is niet lager dan € 12.000 en niet hoger dan € 45.000
  • De leasemaatschappij moet het Keurmerk Privatelease hebben
  • Er moet een ondertekend leasecontract kunnen worden ingediend bij de aanvraag

Al onze volledig elektrische auto’s voldoen hieraan en alle leasemaatschappijen hebben het keurmerk. Hierdoor kan geen afwijzing van de subsidieaanvraag ontstaan.

Is er nog subsidie mogelijk op dit moment?

De subsidie voor 2020 is al toegekend dus voor dit jaar niet meer beschikbaar.
Dit is echter geen probleem
De SEPP subsidie is in 2021 ook weer beschikbaar; € 27,9 miljoen.

Nieuws/update

[25-08-2020] Op dit moment geven de overheid en Rai vereniging aan dat er nog meer dan de helft van de subsidiepot over dus ben je vrijwel zeker van toekenning. Hoe verder het jaar vordert, hoe kleiner de kans dat er nog geld over is
Als het subsidie budget definitief in januari 2021 is vastgesteld ontvang je daarna doorgaans binnen 21 dagen van de overheid een bericht of je de subsidie toegekend krijgt. Je ontvangt dan vanaf 2021 maandelijks (48x) het bedrag van de overheid.

[16-10-2020] De verwerking van aanvragen die in 2020 worden ingediend bij het RVO worden stop gezet met ingang van 29-10-2020. Wanneer je voor die datum je ondertekende leasecontract van de leasemaatschappij hebt ontvangen en ingestuurd bij je aanvraag naar het RVO, wordt je aanvraag voorde € 4.000 subsidie die je vanaf 2021 uitbetaald krijgt nog in behandeling genomen. Na 29-10-2020 zal begin 2021 worden bepaald of er nog budget over is om in 2021 opnieuw subsidie te kunnen verstrekken. De voorwaarden hiervoor zijn nog niet bekend.

Wat moet ik doen om alsnog subsidie in 2021 te krijgen?

Als je binnen 10 werkdagen na ondertekening van jouw private leasecontract de subsidie aanvraagt, ben je de eerste in de rij voor de beschikbare subsidie in 2021. De volgorde van toetsing/toekenning is de volgorde van ontvangst van de aanvraag. Op dit moment geven het RVO en de Rai vereniging aan dat meer dan de heft van de totale subsidiepot nog beschikbaar is. Hierdoor ben je vrijwel zeker dat je de subsidie toegekend krijgt aangezien alle auto’s in het collectief voldoen aan de eisen. Wel geldt dat als je langer wacht de pot voor 2021 uiteindelijk toch al in 2020 op raakt. Een bijkomend voordeel van nu in 2020 al aanvragen is dat je de totale subsidie in 2021 gebaseerd wordt op € 4.​000,-.​ Als je in 2021 de subsidie aanvraagt is dat nog niet duidelijk.

In januari 2021 wordt het exacte totaalbedrag vastgesteld. Hierna ontvang je daarna doorgaans binnen 21 dagen van de overheid een bericht of je de subsidie toegekend krijgt. Je ontvangt de subsidie dan vanaf 2021 elke maand van de overheid, verdeeld over maximaal 48 maanden.

Hoe werkt het als je nu een auto uit het collectief kiest?

Eerst wordt de financiële check uitgevoerd die door het keurmerk wordt voorgeschreven om te bepalen of het financieel verstandig voor je is om te gaan leasen.
Als de uitkomst positief is teken je het leasecontract en dien je de aanvraag voor de subsidie zo snel mogelijk in bij het RVO.

Wil je rijden in 2020 dan kan dat want al onze volledig elektrische auto’s hebben een levertijd van maximaal 12 tot 16 weken. (mits de Corona pandemie niet opnieuw vertraging veroorzaakt) De subsidie toekenning wordt in januari 2021 door de overheid bepaald op basis van beschikbaar budget. Omdat je nu al gaat rijden in je nieuwe auto, zie je af van de ontbindingsmogelijkheid mocht de subsidiepot in januari 2021 op zijn als jouw aanvraag wordt behandeld. De kans hierop is waarschijnlijk klein aangezien je nu al de aanvraag hebt ingediend en dus vooraan in de rij staat. Je weet op deze manier zeker dat je de auto van je keuze gaat rijden, tegen het bijbehorende leasetarief.